Mindfulness voor jongeren

In les 7 van de opleiding Jongerencoach behandelen we mindfulness voor jongeren. Ik geef elke les graag, maar deze les vind ik altijd bijzonder. We zijn deze dag minder in de doe-modus, maar meer in de zijn-modus.  Ik vind het bijzonder om te zien wat voor inzichten studenten krijgen van een hele dag mindfulness te beoefenen.

Jongeren

Als jongvolwassene zit je in een levensfase waarin je zowel geestelijk als lichamelijk enorme veranderingen doormaakt. In onze huidige maatschappij heb je het steeds drukker en drukker en worden je hersenen onophoudelijk gebombardeerd met informatie: je doet enorm veel nieuwe ervaringen en indrukken op. Dat geldt niet alleen voor je studie en je baantjes, maar ook vooral voor je sociale leven. Denk alleen maar eens aan de invloed van moderne communicatiemiddelen en de sociale media. Hoewel jij je er misschien niet altijd van bewust bent, krijgen je lichaam en geest een steeds grotere innerlijke behoefte  aan ontspanning en rust. Als je dat kunt bereiken, kun je in jezelf de ruimte vinden om te dromen en contact te leggen met je innerlijke om zo op het spoor te komen van je eigen IK.

Mindfulness

Als coach kan mindfulness (aandachtstraining) hierbij van groot belang zijn en het is dus niet verwonderlijk dat het de laatste tijd zelfs trendy begint te worden om te mediteren. Wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat mindfulness kan leiden tot een verbeterde fysieke en mentale gezondheid waaronder ook een sterkere weerbaarheid tegen stress.

Het is belangrijk als coach te begrijpen door welke veranderingen jongeren heen gaan in de verschillende levensgebieden.  Ze komen er achter dat het leven niet alleen maar leuk is, maar ook wel eens moeilijk of pijnlijk kan zijn. Geen enkele jongere ontkomt aan dit inzicht.

Krachtiger in het leven staan

Het kan even niet goed gaan thuis door ruzie met hun ouders en dat kunnen jongeren zich erg aantrekken. Of de schoolresultaten zijn al een tijdje matig en ook dat is reden voor zorg. Of ze maken zich zorgen over hoe ze overkomen en of ze wel sociaal geaccepteerd worden door hun leeftijdsgenoten. Extra moeilijk is het wanneer een vriendje of vriendinnetje het uitmaakt. Dan lijkt het alsof de wereld vergaat. Al deze gebeurtenissen roepen gevoelens op, uiteenlopend van teleurstelling en eenzaamheid tot verdriet of woede. Jongeren kunnen daar helemaal in opgaan en in zwelgen. Ze vinden dat hen onrecht is aangedaan, ze gaan klagen over wat hen is overkomen of ze trekken het zich erg persoonlijk aan. Hierdoor wordt echter nog meer pijn gecreëerd.

De gebeurtenissen die jongeren overkomen zijn redelijk hetzelfde, maar hun reactie erop maakt wel degelijk een verschil. Enerzijds kan een jongere zich laten meevoeren door de negatieve emoties en gedachten waardoor nog meer pijn wordt ervaren. En anderzijds kan hij/zij juist de gebeurtenissen accepteren en er zo goed mogelijk mee om leren gaan, zonder zich al teveel te identificeren met alle negatieve emoties en gedachten. Door zo’n houding kan veel pijn en ellende worden voorkomen. Deze volwassen houding van acceptatie en loslaten is echter niet gemakkelijk, zeker niet voor jongeren die nog niet lichamelijk , emotioneel en geestelijk volgroeid zijn. Maar het is mogelijk dat jongeren door bewuste mentale training aandachtiger, bewuster en krachtiger in het leven gaan staan.

Mindfulness is hiervoor een zeer geschikte techniek, die door iedereen kan worden toegepast. Het is een eenvoudige techniek maar het vraagt wel discipline en oefening.

Toepassen van mindfulness-technieken tijdens coaching

Het mooie is dat een jongerencoach die zelf  ‘Mindful’ overkomt meer de aandacht van jongeren zal krijgen, waardoor het werken aan hun problematiek ook beter zal gaan. En wellicht raken de jongeren daardoor zelf geïnteresseerd in mindfulness.

Als docent heb ik zelf ervaren wat mindfulness doet met jongeren op een ROC. Ze staan er voor open en vinden het fijn. Ze kunnen zich beter ontspannen en concentreren. Het gevoel mag er zijn, er mag zelfs open over gesproken worden. Wanneer wordt hen dit doorgaans gevraagd? De behoefte is groter dan veel volwassenen denken.

Belangrijk als coach

Aandachtig luisteren: in het nu aanwezig zijn.
Een open houding zonder vaste modellen en technieken.
Niet oordelen.

Kort inspirerend verhaal

Een oude indiaan gaf zijn kleinzoon les over het leven en levensgeluk. “Binnen in me is een gevecht gaande,” zei hij tegen de jongen. “Het is een gevecht tussen twee wolven, de ene wolf is slecht hij bestaat uit woede, jaloezie, hebzucht, verwaandheid, schuld, wrok, leugens, valse trots, superioriteit en ego. De ander wolf is goed, hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, vrijgevigheid en compassie. Binnen in jou woedt dezelfde strijd en datzelfde geldt voor ieder mens.” De kleinzoon dacht enkele ogenblikken na en vroeg toen aan zijn grootvader: “Welke wolf zal het gevecht winnen?” De oude man glimlachte en antwoordde: “Degene die jij voedt.”

Geschreven door Wilma Arts, docent Jongerencoach.

Meer informatie over het begeleiden van jongeren>>

Proefles opleiding Jongerencoach

Gratis proefles opleiding Jongerencoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Lees meer over coaching en jongeren.
  • Ontdek de 4 niveaus van zingeving.