Samengesteld gezin uit elkaar, 6 belangrijke oorzaken

Samengesteld gezin uit elkaar, 6 belangrijke oorzake

Een samengesteld gezin dat strandt. Het overkomt twee op de drie stiefgezinnen. Liefde blijkt dus niet altijd alles te overwinnen. Want een nieuw gezin vormen en met elkaar samenleven is behoorlijk uitdagend. Het kost meestal flink wat meer inspanningen en energie van alle betrokken dan een ’gewoon’ gezin bij elkaar houden. In dit artikel lees je veelvoorkomende redenen waarom samengestelde gezinnen uit elkaar gaan.

Een samengesteld gezin

Een nieuw gezin samenstellen is pittig. Want, er is niet alleen die nieuwe geliefde en eventueel je eigen kinderen. Maar, je krijgt ook te maken met de potentiële kinderen van je nieuwe partner, de ex en soms ook hun nieuwe partner plus kids. En verder zijn er – niet te vergeten - de grootouders van iedereen. Inderdaad een complex en bont gezelschap waarbij iedereen een plek in het geheel moet vinden. Dat het botst in zo’n fusiegezin en in tweederde van de gevallen misgaat, is misschien niet zo verwonderlijk.

Waarom een samengesteld gezin mislukt

Er zijn legio redenen te noemen waarom een nieuw stiefgezin er niet in slaagt lang en gelukkig samen te leven. Hieronder waarom een samengesteld gezin zoal uit elkaar gaat.

1. Grote haast hebben

De vlinders fladderen door je buik. Je weet het zeker. Hij of zij is de ware. Jullie band voelt super en is uniek. Je wilt niets liever dan steeds bij elkaar zijn. Dus, jullie besluiten samen te gaan wonen. Immers, jullie liefde is zo sterk dat jullie samen alles denken te overwinnen. Van de samensmelting van de twee gezinnen en de opvoeding tot het 'bonden' en de strubbelingen met de exen. De realiteit is vaak veel weerbarstiger en een stuk lastiger om mee te dealen. Jullie zijn verliefd, maar de rest niet!

2. Rol van de ex-partners

Ook de exen en hun eventuele nieuwe partners kunnen jullie nieuwe geluk verstoren. Ze zien je nieuwe vlam niet zitten. Willen niets met hem of haar te maken hebben, trekken de rol van je nieuwe partner als mede-opvoeder in twijfel en/of blijven een te prominente rol spelen binnen het stiefgezin. Of misschien hebben jij en je ex het co-ouderschap over de kids? Hoe pak je dat aan als jij met je nieuwe geliefde een paar honderd kilometer verderop gaat wonen? En welke gevolgen heeft dat voor de je kinderen? Die strijd met je ex kan een behoorlijke wissel trekken op je nieuwe relatie en samengestelde huishouden.

3. Van mening verschillen over de opvoeding

Een andere bron van irritatie en strijd zijn de verschillende opvattingen die nieuwe partners hebben over de opvoeding. Zo schijnt het dat je als biologische ouder na bijvoorbeeld een scheiding wat toegeeflijker bent. Dus je geeft je kinderen sneller hun zin als ze iets willen onder het mom van: ze hebben het al zo moeilijk of ze hebben de laatste periode zoveel meegemaakt. Van de stiefouder wordt nogal eens gezegd dat die strenger is. Ook zorgt een stiefouder die zich te snel als mede-opvoeder opstelt voor flink wat problemen met de stiefkinderen en/of nieuwe partner.

4. Geen klik tussen de kids en/of met de stiefouder

Ga je samenwonen met je nieuwe geliefde? En vorm je met jullie beider kinderen een samengesteld gezin? Continu, in het weekend of door de weeks? Dat wil nog niet zeggen dat de kinderen met elkaar en/of jouw nieuwe partner door één deur kunnen. Immers? Jij en je nieuwe partner kiezen voor elkaar, maar dat doen de kinderen niet. En dat kan in huis dagelijks behoorlijk wat spanningen, ruzies, woordenwisselingen enzovoort geven. Om daarmee om te gaan vergt veerkracht, tact, energie en een goede onderlinge communicatie, want anders drijft dat geheid een wig tussen jullie beiden.

5. Stiefouder voelt zich buitengesloten

Een fusiegezin vormen betekent niet dat je vanaf dan alles samen moet doen. Met je nieuwe partner en jullie beider kinderen. Dat kan juist verstikkend werken, een goede onderlinge band opbouwen belemmeren en geforceerd overkomen. Immers, het is heel gewoon dat kinderen een-op-een tijd willen met hun biologische ouder. Dat betekent niet dat je er als stiefouder niet bij hoort.

6. Overige redenen samengesteld gezin uit elkaar

Naast de hierboven genoemde problemen zijn er nog andere oorzaken te noemen waarom stiefgezinnen mislukken. Denk aan de verschillende gezinsculturen die worden samengevoegd, de hooggespannen verwachtingen van de nieuwe geliefden, de verschillende belangen van betrokken partijen als stiefouders, ex-partners, grootouders en dergelijke. Dat kan gaan schuren en wrijven op allerlei fronten waardoor je geen heil meer ziet in het samengestelde gezin en deze uiteindelijk uit elkaar valt. 

Adviezen voor een succesvol samengesteld huishouden

Vorm je een samengesteld gezin? Dan is het zoeken naar een nieuwe en juiste weg die bij jullie beiden past en dat kost heel veel energie en tijd. Maar het kan wel. Onder andere door samen een team te vormen, heldere afspraken te maken met elkaar, plus betrokken kinderen en exen. Blijven praten zonder verwijten en elkaar de ruimte en tijd te geven. Dat zijn allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat je stiefgezin wel bij elkaar blijft. Of schakel professionele ondersteuning in. Er zijn verschillende gezinscoaches die zich hebben gespecialiseerd in hoe je van een samengesteld gezin een succes maakt.

Wil je mensen leren begeleiden van wie een relatie of relaties verstoord zijn geraakt? Bekijk dan de opleiding Relatiecoach.

Gratis proefles Opleiding Relatiecoach

Proefles opleiding Relatiecoach
  • Download de proefles van de opleiding Relatiecoach.
  • Lees een hoofdstuk uit de lesmap.
  • Interessante en aanvullende informatie.
Download proefles

De proefles ook in je mailbox ontvangen?

Laat dan je gegevens achter. Wil je de proefles niet in je mailbox ontvangen? Klik dan direct op de button 'Nu downloaden'.