Wat is haptonomie?

Haptonomie is simpel gezegd de leer van het gevoel. Luisteren naar de signalen van je lichaam en contact maken met je innerlijke kompas. Als je die signalen serieus neemt kun je werken aan balans. Je kunt in vrijheid keuzes maken die jou goed doen. Je zit lekker in je vel en ervaar je als het ware flow.

Een nadere kennismaking met het werk van een haptonoom.

Proefles opleiding Lichaamsgericht Coach

Gratis proefles opleiding Lichaamsgericht Coach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Leer over coachen en waarnemen.
  • Ontdek de rol van emoties.

Haptonomie, wat is dat?

Haptonomie is een manier om in contact te komen met je gevoel via aanraking. De Nederlandse fysiotherapeut Frans Veldman (1921-2010) stond in de jaren zestig aan de wieg ervan. Indertijd ontdekte hij namelijk dat door affectief aanraken van mensen spanningen van lichaam en geest worden opgeheven en een verstoorde relatie met de omgeving kan worden hersteld. In de jaren negentig werd de aanpak bekend in de buitenwereld. Bekende topsporters vertelden toen dat zij meer uit hun lijf haalden en dus beter presteerden door naar hun lichaam te luisteren. Ook tegenwoordig is het heel gewoon voor (top)sporters om met een haptonoom te werken. Want het blijkt dat luisteren naar je gevoel en keuzes maken die belangrijk zijn en bij je passen, je welzijn en zo ook je prestaties bevorderen.

Wat is het doel van haptonomie?

Het helpt je weer in contact te komen met jezelf. Te voelen en te luisteren naar wat je lichaam je werkelijk vertelt, zeg maar de achterliggende oorzaak achterhalen van terugkerende strubbelingen, bepaalde klachten en dergelijke. Want versta je de taal van je lijf en heb een verklaring voor wat je dwarszit? Waar je over je grenzen overschrijdt? Dan kun je zoeken naar een structurele oplossing. Een bekend voorbeeld in deze is iemand die kampt met nekklachten. Dat kan wijzen op een te grote verantwoordelijkheid.

Door toepassing van haptonomie wordt voelbaar waar spanningen en blokkades in je lijf zijn opgeslagen. Het eindresultaat is dat je leert op een andere manier te kijken, te voelen en te ervaren en dat doet je goed. Het zorgt dat je tot rust komt, balans ervaart en meer op jezelf gaat vertrouwen.

Hoe gaat een haptonoom te werk?

Een haptonomie behandeling bestaat doorgaans uit drie onderdelen, namelijk: bewustwordingsoefeningen, aanraken en praten. De oefeningen bewustwording helpen je bewuster te worden van wat er in je lijf gebeurt en wat je lichaam je vervolgens vertelt. De aanrakingen helpen je ontdekken hoe je lichaam met je communiceert. Ofwel: welke signalen het geeft. Tot slot bespreekt de haptonoom zijn waarnemingen en jouw ervaringen. Allengs ga je beter in je vel zitten. Je leert beter luisteren naar je gevoel en bent meer in contact met jezelf. 

Wanneer naar een haptonoom?

Haptonomie biedt onder andere uitkomst wanneer je disbalans ervaart in je leven en/of kampt met (onverklaarbare) lichamelijke klachten. Enkele voorbeelden van behandelde klachten zijn:

  • Stress en overbelasting als vermoeidheid, overspannen, slaapproblemen, burn-out of rsi;
  • Relationele problemen: moeite hebben met intimiteit of verwerken eerdere relaties;
  • Lichamelijke pijnklachten hebben zonder aanwijsbare oorzaak, zoals: buik-, hoofd-, maag- of rugpijn;
  • Onverwerkte en/of traumatische ervaringen;
  • Problemen ervaren op het gebied van persoonlijke groei: niet weten wat je echt wilt met je leven;

Maar, ook bij andere problemen kan haptonomie je helpen meer in touch te zijn met je gevoel, erop te vertrouwen en je lekkerder in je vel te voelen. Bijvoorbeeld wanneer je moeite hebt met je grenzen aangeven, te weinig weerbaar bent, last hebt van een gebrek aan zelfvertrouwen, kampt met depressieve klachten of angstig bent.

Lichaamsgericht Coach

In onze samenleving bestaat een overwaardering voor de geest. Verstaan wat ons lichaam zegt, zijn we verleerd. Maar wie in staat is goed met zijn gevoel om te gaan, is beter opgewassen tegen allerlei uitdagingen en ongemakken die nu eenmaal bij het leven horen. Lichaam en geest moeten hiervoor goed samenwerken. 

Mensen zijn gewend geraakt om hun gevoelens of lichamelijke signalen vanuit hun denken te benoemen. Op de vraag “Hoe gaat het met je”, antwoorden veel mensen met “Ik denk wel goed”. Goed contact met het lichaam helpt om tot volle potentieel te komen en om passende keuzes te maken in werk, gezondheid en gelukkig leven. In de opleiding Lichaamsgericht Coach van Sonnevelt leer je om uit je hoofd en in je lichaam te komen. Je leert signalen van het lichaam te herkennen, beter te begrijpen en kunt de informatie die je lichaam je geeft gebruiken om bewuster keuzes te maken.