Ontvang nu 500 euro Sonnevelt budget voor je opleiding in maart! Meer >

Welzijnscoach ouderen: eenzaamheid voorkomen

De welzijnscoach ouderen is bezig aan een opmars. Zo zijn er inmiddels heel wat gemeenten die zo’n coach hebben. Een welzijnscoach ondersteunt en begeleid senioren zodat zij niet vereenzamen. De ouderen krijgen een duwtje in de goede richting om weer actiever te worden wat vervolgens hun gezondheid en welzijn bevordert.

Proefles opleiding Seniorencoach

Gratis proefles opleiding Seniorencoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Levensfasen van senioren.
  • De senior in de 21e eeuw.

Waarom een welzijnscoach ouderen?

Er komen steeds meer ouderen en die wonen langer thuis. Met velen gaat het goed, maar er is ook een grote groep die tussen de wal en het schip valt. Die raken in een isolement en vereenzamen. En dat aantal stijgt met de leeftijd, blijkt uit onderzoek. Vanaf 50 jaar voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75-plussers is 50% eenzaam en van de 85-jarigen kampt 60% met eenzaamheid (RIVM). En eenzaamheid kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden, zoals: depressies, de kans op hart- en vaataandoeningen vergroten en zelfs de kans op de ziekte van Alzheimer schijnt groter te zijn. Door een welzijnscoach of seniorencoach in te schakelen kunnen dergelijke aandoeningen worden voorkomen. De coach kijkt samen met de oudere hoe de kwaliteit van leven kan worden verbeterd en het welbevinden verhoogd.

Waardoor vereenzamen ouderen?

Dat ouderen eenzaam zijn en vervolgens hulp nodig hebben, heeft doorgaans meerdere – in elkaar grijpende – oorzaken en gevolgen. Zo kan bijvoorbeeld na de pensionering een oudere in een gat vallen omdat er geen duidelijk doel meer in het leven is. Ook verwateren gaandeweg de contacten met oud-collega’s. Vervolgens kan de partner overlijden en kan de vrienden- en familiekring kleiner worden. En met het klimmen der jaren komen er ook (meer) gebreken. De mobiliteit neemt af en ouderdomskwaaltjes gaan opspelen als slechter horen, minder zien, dingen vergeten et cetera. Beetje bij beetje wordt de wereld van de oudere kleiner. De oudere komt steeds minder onder de mensen. Brengt bij wijze van spreken de dagen achter de geraniums door. Het gevolg is dat het leven uiteindelijk z’n fleur en franje verliest en de oudere steeds minder lekker in z’n vel zit. Zich ongelukkig voelt en mogelijk zelfs overbodig. 

Wanneer gaan senioren naar een welzijnscoach?

Komt een oudere met vage gezondheidsklachten bij een huisarts? Denk aan: niet blij zijn, geen energie hebben, kampen met hoofdpijn, slecht slapen, geen plezier meer hebben enzovoort? En blijken de klachten geen medische oorzaak te hebben maar vermoedt de huisarts dat het om eenzaamheid gaat? Dan is het mogelijk om een oudere door te verwijzen naar een welzijns-/seniorencoach. Die gaat vervolgens samen met de oudere op zoek naar passende activiteiten en dagbesteding die bijdragen aan meer plezier in het leven.

Wat doet een welzijnscoach voor senioren?

Een welzijnscoach ouderen gaat met een oudere in gesprek. Informeert naar iemands situatie, interesses, (verborgen) kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. Vervolgens wordt samen met de oudere bekeken wat passende oplossingen zijn om onder andere sociale contacten op te bouwen, te versterken en uit te breiden. Dat kan vervolgens op verschillende manieren vorm worden gegeven. Denk aan lid worden van een club, meedoen aan buurtactiviteiten, vrijwilligerswerk doen, samen met andere ouderen koken, wandelen, muziek maken, tuinieren en dergelijke. De coach helpt de oudere vervolgens om de juiste contacten te leggen. Opent dus deuren naar mogelijkheden in de stad of wijk, zodat de oudere weer onder de mensen komt en meedoet in de maatschappij.

vind je het belangrijk en uitdagend om ouderen te helpen bij thema’s die voor hen belangrijk zijn zoals verlies van geliefden, zingeving of hoe ze om kunnen gaan met de vele vrije tijd die ze krijgen na pensionering? In de opleiding Seniorencoach leer je hoe je omgaat met de levensvragen, maar dan in het bijzonder als coach voor de steeds groter wordende groep van 55-plussers.