Werken met kinderen

Kindercoaches werken met kinderen die het op de een of andere manier (tijdelijk) moeilijk hebben. Dat kan komen door een scheiding, het overlijden van een dierbare, vanwege weinig zelfvertrouwen, last hebben van driftbuien, pesten of gepest worden et cetera. Volgens onderzoeken gebeurt het steeds vaker dat ouders een kindercoach in de arm nemen. Zij maken zich sneller zorgen over het gedrag, de ontwikkeling en/of opvoeding van hun kinderen. Over de groeiende populariteit van kindercoaching en werken met kinderen.

Waarom is kindercoaching zo populair?

Hoewel het vak van kindercoach nog vrij nieuw is, groeit het aantal coaches dat wil werken met kinderen snel. Dat is misschien niet zo verwonderlijk. Want, de afgelopen decennia is er veel veranderd als het gaat om kinderen opvoeden.

Waren vroeger ouders de baas, anno nu zijn de opvattingen veel minder strikt. Kinderen worden opgevoed volgens democratische idealen waarbij iedereen gelijkwaardig is.

Tegelijkertijd is het gezinsleven een stuk drukker dan vroeger. Zo werken beide ouders vaak. Onder andere om aan alle materiële verplichtingen en eisen te voldoen. Zo is er een hypotheek en zijn meerdere vakanties per jaar vrij gewoon. Verder is er vaak sprake van een druk sociaal leven en meerdere hobby’s. Dat geldt overigens niet alleen voor de ouders, maar ook voor de kinderen.

Kinderen sporten vaak meerdere keren per week, moeten naar muziekles én op school uitblinken. En dat stelt flink wat eisen aan ouders én ook de kinderen.

Kan een kind niet mee in die ratrace? Trekt het zich terug? Piekert overmatig veel? Slaapt slecht? Rebelleert? Ontwikkelt faalangst? Heeft problemen met leren? Of liggen ouders in scheiding? Dan gaan ouders al snel op zoek naar passende oplossingen. Onder ander omdat wie afwijkt een etiketje opgeplakt kan krijgen en dat willen ouders graag voor zijn.

Kindercoaches passen ook in deze tijd. Daar waar ouders vroeger ervaren opvoeders in hun omgeving raadpleegden, is het tegenwoordig gebruikelijk op internet naar antwoorden te zoeken. Online stuiten zij zoekend op bijvoorbeeld ‘opvoedproblemen’ op coaches die werken met kinderen. Kinderen die problemen hebben en/of niet happy in hun vel zitten.

Waarom kiezen voor een kindercoach en wat die doet

Een vaak gehoord argument van ouders om een kindercoach in de arm te nemen is onder andere dat kinderen niet (direct) in het officiële hulpverleningscircuit terecht kunnen. Daarnaast bieden kindercoaches kortdurende en oplossingsgerichte coaching aan. Die trajecten zijn op maat en dus toegespitst op een specifiek probleem waar kinderen mee kampen.

Kindercoaches werken met kinderen en ondersteunen hen o.a. in het  ontdekken van hun eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Dat boost hun zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat ze steviger in hun schoenen staan. Het geeft ze de regie over hun leven en leert kinderen vanuit hun eigen kracht omgaan met lastige situaties en problemen.

Verder geven kindercoaches ouders tips en adviezen in de omgang met hun kinderen. Daarnaast kunnen coaches ouders helpen inzicht te krijgen in de ontwikkeling van hun kind. Wat normaal gedrag is voor een bepaalde leeftijd en wat niet.

Opleiding en werken met kinderen

Heb je interesse in het werken met kinderen? Tijdens een opleiding tot kindercoach leer je hoe je bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Behalve theoretische kennis als pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en coaching komt ook de praktijk uitgebreid aan bod. Zo behandel je onder andere proefpatiënten. Je einddoel? Je leert kinderen begeleiden hun eigen probleemoplossend vermogen aan te boren wat hun zelfvertrouwen versterkt. Daarnaast adviseer en ondersteun je eveneens ouders bij bijvoorbeeld opvoedkundige kwesties.

Sonnevelt biedt al enkele jaren met succes de opleiding Kindercoach aan. Die opleiding kun je volgen als je graag wilt werken met kinderen als zelfstandig gevestigde coach. Maar, de opleiding is ook geschikt voor professionals die al met kinderen werken. Bijvoorbeeld medewerkers van kinderdagverblijven, leerkrachten op basisscholen, hulpverleners enzovoort. Verder kunnen ook ouders de opleiding volgen. Het beantwoordt onder andere opvoed- en ontwikkelingsvraagstukken waar ouders tegenaan lopen.

Wil je graag meer weten over het werken met kinderen? Neem dan een kijkje bij onze opleiding tot Kindercoach en/of Jongerencoach. Je kunt zonder verplichtingen een gratis proefles downloaden. Zit je nog in de oriëntatiefase? Bezoek dan een Open dag om een goede indruk te krijgen van wat wij je bieden.

Proefles Kindercoach

Gratis proefles opleiding Kindercoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Leer meer over prikkelverwerking.
  • Ontdek de taal van het kind.