Wat kan een relatietherapeut voor je doen?

Voor veel mensen wordt een relatietherapeut gezien als laatste redmiddel voor een gestrande relatie. Voor sommigen rust er een soort stigma op; ze vinden het een redmiddel voor ‘hopeloze gevallen’ en vinden het ‘niet goed voor hun waardigheid’. Toch kan een relatietherapeut heel waardevol zijn voor mensen die een dip(je) in hun relatie ervaren en deze toch nog een kans willen geven. De resultaten die een goede relatietherapeut boekt, kunnen soms alle verwachtingen overtreffen en heel verhelderende inzichten opleveren.

Proefles opleiding Relatiecoach

Gratis proefles opleiding Relatiecoach

  • Inkijkje in de lesmap.
  • Fasen in liefdesrelaties.
  • Coachen met het Verbindingswiel©.

Voor wie staat de relatietherapeut klaar?

De relatietherapeut staat klaar voor iedereen die problemen heeft op relationeel gebied. Veel mensen hebben de indruk dat ze alleen bij een relatietherapeut terecht kunnen, wanneer ze helemaal ten einde raad zijn. Natuurlijk kun je ook voor kleinere relatieproblemen terecht bij de therapeut.  Je kunt je tot een therapeut wenden voor een moeizame seksuele relatie, schoonouders die de relatie onder druk zetten of een buitenechtelijke relatie die aan het licht is gekomen. Eigenlijk kun je voor de meest uiteenlopende problemen terecht bij een relatietherapeut.

Wie zoekt zijn heil in relatietherapie?

Voor sommigen is de drempel simpelweg  te hoog om zich tot een relatietherapeut te wenden; ze zijn te eerzuchtig. Anderen hebben verkeerde verwachtingen bij relatietherapie en hopen dat de therapeut hun partner wel eens even zal uitleggen wat hij of zíj allemaal fout doet. Ze hebben de verwachting dat de fout geheel bij de partner ligt en dat zij buiten schot blijven. Gelukkig heeft de relatietherapeut het vermogen de situatie objectief te beoordelen.

Vaak geldt dat wanneer beide partners de bereidheid hebben hun eigen fouten onder ogen te zien, de relatie snel weer kan verbeteren. Wanneer een van beide partners de poot stijf houdt, zal de therapeut diegene toch tot andere inzichten moeten brengen. Het komt dan ook regelmatig voor dat de therapeut een van beide partners apart spreekt over de relatieproblemen.

Wat levert relatietherapie op?

Een relatietherapeut kan nooit een probleem oplossen. Daarvoor zijn beide partners verantwoordelijk. Zíj zijn degenen die verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen emoties. De relatietherapeut kan hen slechts begeleiden en hen wijzen op hun eigen ‘tekortkomingen’.

Wanneer een therapiesessie is afgerond beseffen veel stellen zich dat het allemaal niet zo zwaar blijkt te zijn als ze aanvankelijk aannamen en betuigen ze spijt, niet alleen ten opzichte van elkaar, maar ook om het feit dat ze niet eerder naar een therapeut zijn gegaan. Daarmee hadden ze wellicht een hoop ellende kunnen besparen.

Wat doet een relatietherapeut

Al met al kan worden gesteld dat relatietherapie een waardevolle investering kan zijn voor een fragiele relatie vol met conflicten en discussies. De relatietherapeut kan een zinvolle bijdrage leveren om een relatie te redden van de ondergang. Daarbij is echter wel belangrijk dat beide partners niet verzanden in verwijten over en weer, maar beiden hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. De relatietherapeut zal tijdens de therapie regelmatig ‘rake’ opmerkingen maken, die soms best confronterend kunnen zijn. Desalniettemin is het een duurzame investering voor een relatie die nog jaren, maar dan op goede voet, kan worden voortgezet.

De opleiding Relatiecoach leert je alles over de dynamiek van relaties.